Láska je dým, jímž vánek vzdechů točí, 
jas, je-li šťastna, milujících očí, 
a je-li zkormoucena, moře slz. 
Co ještě? Opilost, jež zpřímá kráčí, 
odporná žluč a mana medu sladší. 
(William Shakespeare)

Únor 2010

Alfred Adler - Porozumění životu (Úvod do individuální psychologie)

24. února 2010 v 16:38 | Kaj[uš]ka :) |  psychologie
Adlerova teorie, která je založena především na zkoumání jedince, komplexu méněcennosti, pocitu sounáležitosti a také na tom, abychom dělali jen užitečné a prospěšné činnosti.

Postupně Vás budu seznamovat s jednotlivými kapitolami knihy, kterou jsem četla s velikým zájmem. Všem nadšencům psychologie ji vřele doporučuji. Poznámky obsahu jsou mé vlastní - součást mé školní práce...

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE- VĚDA O ŽIVOTĚ

Podle filozofa Williama Jamese je skutečnou vědou pouze věda, která je bezprostředně spojená se životem. Teorie a praxe jsou neoddělitelné.

Individuální psychologie vnímá život jedince jako celek. Snaží se porozumět tvůrčí životní síle (touze vyvíjet se, usilovat o něco a něčeho dosáhnout). Tato síla je teologická - to znamená, že máme vytyčený určitý cíl, kterého se snažíme dosáhnout. Proto je například v kriminální psychologii důležité zkoumat, kdo spáchal zločin než to, co daný člověk zavinil.

Psychika se začíná utvářet v období dětství, tím, že si dítě stanoví určitý cíl nebo ideál (častým ideálem bývají rodiče, nebo nejsilnější osoba v jejich okolí). Díky stanovenému cíli jsou děti schopné překonávat situace, které jsou pro ně obtížné (děti se cítí slabé a méněcenné, díky cíli se pokoušejí své nesnáze zdolat).

Prototyp (=model dospělé osobnosti), který si utvoříme v dětství je podstatný z toho důvodu, že jej používáme i v dospělosti. (Pokud dojde k chybě prototypu, musíme odhalit základní chyby z dětství a ne ty, z pozdějšího života.) Z hlediska individuální psychologie není tolik důležité genetické dědictví jako to, jak s tímto dědictvím naložíme v prvních letech života.

Důležitou roli v utváření prototypu hrají rodiče (,ale i sourozenci - vliv na jedince má i to, kolikátý se narodil). Pokud bude dítě rozmazlené, s velikou pravděpodobností si utvoří komplex méněcennosti, bude postrádat pocit sounáležitosti, nebude schopné vytvářet vztahy s druhými a bude na nejlepší cestě k získání neurózy.

Jednou z cest k pochopení prototypu a tím i poznání povahy jedince je zkoumání vzpomínek z dětství nebo také analýza snů.

dlo je motor života!!! ...tak se cpěte, dokud můžete...