Láska je dým, jímž vánek vzdechů točí, 
jas, je-li šťastna, milujících očí, 
a je-li zkormoucena, moře slz. 
Co ještě? Opilost, jež zpřímá kráčí, 
odporná žluč a mana medu sladší. 
(William Shakespeare)

Leden 2013

Plyšový medvídek

31. ledna 2013 v 0:37 zamyšlení...
Tenkrát v nemocnici po operaci jsem jednoho plyšového méďu dostala, připadal mi tak velký. Dnes mi přijde docela malý, asi jsem oproti němu moc vyrostla, ale jedno oba dva pořád máme. On mě a já jeho. Kdykoliv je mi smutno, mám neřešitelný problém či jinou nepřekonatelnou tíhu života, se kterou se musím poprat, je tu pořád můj starý dobrý plyšák. Má opora i v době, kdy mne všichni opouští, nebo naopak já opouštím ostatní, on je stále se mnou a když ne, tak je pořád v mém strci, jako by to byla živá bytost, na kterou mohu ráda vzpomínat.

Že je to hloupé a naivní? Co však máme v životě jisté? Člověk nás může oklamat, počasí připravit o střechu nad hlavou, živly o milého člověka, rozum o iluze, závist o lásku a příkoří o chuť k životu...pouze svou minulost a to, co je v nás pevně zakořeněno přijít nemůžeme, o nic jiného. Mou jistotou v zamžené budoucnosti je právě právě můj plyšový méďa a jeho malá a chlupatá, ale přesto hřejivá a láskyplná náruč. Vdyť s malokým jsem toho prožila tolik, co s ním...

7 stupňů prominence v čínském jazyce

13. ledna 2013 v 21:20 čínština
Čínština je tónický rytmizovaný jazyk, který uplatňuje střídání přízvučných a nepřízvučných slabik. Přízvuk, narozdíl od češtiny, může být v čínštině kdekoliv. Těmito jevy se zabývá nauka zvaná prozódie.

V mluveném jazyce je v čínštině dobré znát 7 stupňů prominence a lineární členění.

7 stupňů prominence
- díky nim vzniká síť přízvučných a nepřízvučných slabik
- slabika, základní jednotka řeči
1) tónická slabika - je slabika s tónem
a) plně tónické slabiky - mají plný tón
(jsou buď iktové (=přízvučné, = arze) - např. mā, má, mǎ, mà, nebo neiktové (=nepřízvučné, teze) - např. v trojslabičném slově bude vyznačen hlavní iktus tečkou - naznačuje zdůrazněně tonicku slabiku a před nebo za touto slabikou může stát plně tónická slabika neiktová - tedy slabika s tńem, na které ale nebude důraz)
b) oslabenětónické slabiky - slabiky s neúplným tónem
(jsou iktové - značí se ma1, ma2, ma3... nebo neiktové - toéž značení, ale čísla jsou v kroužku)
- pokud jsou vedle sebe 2 oslabeně tónické slabiky, jedna je prominentnější (=delší)
c) zdůrazněně tónická slabika - je vždy iktová (zdůrazněna) = vždy arze, je také nejprominentnější

iktová slabika- arze = slabiky s rytmickým přízvukem
neiktová - teze = ostatní slabiky

2) atónická slabika - slabika bez tónu
a) atónová - nemůže nabýt tón
b) neutralizovaná - nemá tón, ale za určitých okolností ho může nabýt

dlo je motor života!!! ...tak se cpěte, dokud můžete...